კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

კომპანია მაქსიმალურად უზრუნველყოფს საკუთარი მომხმარებლის პირადი ინფორმაციის უსაფრთხოებას.

ვებ გვერდზე რეგისტრაციის დროს თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის შიდა პოლიტიკასა და საქართველოს კანონმდებლობით დაწესებული პერსონალური ინფორმაციის უსაფრთხოების წესებს.

  • კომპანია უფლებას იტოვებს მომხმარებლის მიერ დაფიქსირებული საკონტაქტო ინფორმაცია მიაწოდოს საკურიერო კომპანიას, იმისათვის რომ მოხდეს სრულყოფილი მომსახურება პროდუქციის ადგილზე მიწოდების შემთხვევაში

  • კომპანია უფლებას იტოვებს კომუნიკაციის მიზნით გააგზავნოს საინფორმაციო შეტყობინებები მომხმარებლის მიერ დაფიქსირებულ ელ-ფოსტაზე.

  • კომპანია არ აგებს პასუხს  რეგისტრაციის დროს შეყვანილი ინფორმაციის სიზუსტეზე, თუ ამას სხვა პირი მოახდენს ინფორმაციის მფლობელი პირის გარეშე.